Contact Us
Baleno Hotline

Beijing: 86-10-80180309
Shanghai: 86-21-56621000
Guangzhou: 86-20-85107888
Hong Kong: 852-22106300

BALENO welcomes your valuable opinions.